İNGİLİZCE PERFORMANS ÖDEVİ
  İNGİLİZ VE AMERİKAN BAYRAĞI TARİHİ
 

Countries, counties and colonies

The British flag is really three flags in one: the flag of England, the flag of Scotland, and the red diagonal cross of Ireland.
In 1603 (in the time of William Shakespeare), the King of Scotland, James I, became King of Scotland and England. James added his flag to the English flag. The two countries became Great Britain.'

In 1801. Ireland came under British domination and the red diagonal cross was added to the flag. When twenty - six Irish counties left the United Kingdom in 1922, the flag did not change. But the official name of the nation became "the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland."

The American flag is called "The Stars and Stripes." The fifty stars represent the fifty states of the United States, but there are only thirteen stripes. The reason is historical. Before the American War of Independence (1777 -1781), there were thirteen British colonies in America. Their flag was composed of thirteen stripes, with a small British flag in one corner.

After independence, the thirteen colonies (now called states') removed the British flag from the corner of their flag, and replaced it with thirteen stars, one for each state. Then, every time a new state joined the united States, a new star was added to the flag. The number of stripes, however, has always remained the same.

 

TÜRKÇESİ


Ülkeler, kontluklar, yöreler ve müstemlekeler

İngiliz bayrağı üç bayrağın bir araya gelmesinden oluşmuştur: İngiltere bayrağı, İskoçya bayrağı ve İrlanda'nın diyagonal kırmızı haçı.
1603 yılında (William Shakespeare'ın devri), İskoçya kralı I. Jak iskoçya ve İngiltere kralı olmuştu. Jak kendi bayrağını İngiliz bayrağına eklemiş ve iki ülke "Büyük Britanya'mı oluşturmuşlar.

1801 yılında, İrlanda Büyük Britanyanın idaresi altına girmiş, kırmızı diyagonal haç da bayrağa eklenmiştir. Yirmi altı İrlanda Kontluğu 1922 yılında Birleşik Krallığı terk edince, bayrak değiştirilmemiş, ancak ulusun resmi adı "Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı" olmuştur.
Amerikan bayrağına "The Stars and Stripes" (yıldızlı bayrak, tam karşılığı yıldızlar ve çizgilerdir) denir. Elli yıldız Birleşik Devletlerin elli eyaletini temsil eder, fakat yalnızca onüç çizgi vardır. Bunun nedeni tarihidir. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan önce (1777 - 1781) Amerika'da onüç İngiliz kolonisi vardı. Bayrakları da onüç çizgi ile bir köşesinde küçük bir İngiliz bayrağından oluşurdu.

Bağımsızlık ilan edildikten sonra, artık "eyalet" adını almış olan onüç koloni İngiliz bayrağını bayraklarının köşesinden silmişler, yerine her eyalet için bir yıldız olmak üzere, onüç yıldız konmuştu. Ondan sonra, Birleşik Devletlere katılan her yeni eyalet için bir yıldız eklenmiştir. Bununla beraber, çizgi sayısı her zaman aynı kalmıştır.


 
  Bugün 1 ziyaretçi (25 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=